Wij gebruiken de Voorschoolse Educatie Methode Uk & Puk. Uk & Puk is een totaalprogramma. De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden. Ook geeft Uk & Puk de eerste rekenprikkels.

Spelen is ontdekken. En spelen is groeien. Daarom staat spelen centraal in Uk & Puk. Alle activiteiten zijn geschikt voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Natuurlijk draait het bij Uk & Puk niet om lesjes geven en lesjes leren. Uk & Puk leert baby’tjes, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen!

Uk & Puk werkt doelgericht aan de doorgaande ontwikkelingslijnen voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Daardoor legt Uk & Puk een stevige basis voor het basisonderwijs. Met Uk & Puk groeien ukken als vanzelf toe naar groep 1. Als extra steuntje in de rug is er voor bijna 4-jarigen het activiteitenthema: Ik ga naar de basisschool.

Recentelijke hebben meerdere van onze leidsters een aanvullende cursus gevolgd. Hierbij hebben zij meer uitleg gekregen over de methode en de toepassing daarvan en hebben zij al hun vragen kunnen stellen. De leidsters hebben daardoor extra veel zin gekregen om te gaan werken met deze methode!

Om hetgeen wij leren extra kracht bij te zetten hebben wij een Uk & Puk thuismap en een extra Puk bijbesteld. Puk gaat samen met de thuismap elke keer bij een ander kindje logeren, zodat kinderen ook thuis samen met de ouders bezig zijn met deze methode. Op die manier komt Puk vaker onder de aandacht van de kinderen en blijven de lesjes beter bij!