Pedagogisch beleid

Kinderdagverblijf ’t Sprookjesland werkt met een geheel eigen visie op kinderopvang. Deze visie is vastgelegd in ons pedagogisch beleidsplan. In het pedagogisch beleid staat uitgewerkt hoe wij ernaar streven deze visie in de praktijk te realiseren. De belangrijkste onderwerpen zijn de kerncompetenties. Emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie en het leren van normen en waarden. Daarnaast treft u in het pedagogisch beleid algemene informatie aan over onderwerpen zoals plaatsing, de dagindeling, voeding, toiletgebruik, ziekte en nog veel meer.

Onze volledige pedagogische beleidsplannen kunt u hier inzien: