Personeelsbeleid

De kwaliteit van een kinderdagverblijf is in grote mate afhankelijk van het personeelsbestand. De pedagogische medewerkers zijn immers degenen die de veiligheid en gezondheid van de kinderen waarborgen. Wij hechten als bedrijf grote waarde aan de selectie van ons personeel en nemen hier de nodige maatregelen voor.

Zo zijn alle pedagogische medewerkers van ’t Sprookjesland gescreend middels een Verklaring Omtrent Gedrag aanvraag, waaruit blijkt dat zij geen misdrijven en overtredingen hebben begaan in het verleden. Daarnaast zijn alle personeelsleden gediplomeerd met een passende beroepskwalificatie. Ons personeel volgt eens per anderhalf jaar een opfriscursus EHBO voor kinderen. Tevens is er per locatie iemand die een BHV (bedrijfshulpverlening) opleiding heeft voltooid, om ook in geval van calamiteiten iemand beschikbaar te hebben die de leiding kan nemen.

Wij vinden dat het enkel verzorgen van kinderen niet voldoende is en streven ernaar om de kinderen ook nog iets bij te brengen op educatief gebied. Om dit te realiseren hebben wij een goede mix van SPW3 en SPW4 (sociaal pedagogisch werk) krachten. De krachten van SPW4 niveau hebben een jaar langer op school doorgebracht en hebben tijdens het extra jaar meer aandacht besteed aan hoe kinderen dingen leren en hoe kinderen gestimuleerd kunnen worden. Op dit moment is de verdeling bij ons tussen SPW3 en SPW4 half om half.

Leidster kind ratio

Wij leven de regels op het gebied van het aantal aanwezige leidsters per aantal kinderen na conform de onderstaande ratio’s. Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het aantal benodigde leidsters berekend via www.1ratio.nl

  • één pedagogisch medewerker per vier aanwezige kinderen tot 1 jaar;
  • één pedagogisch medewerker per vijf aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;
  • één pedagogisch medewerker per zes aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;
  • één pedagogisch medewerker per acht aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar

Vaste leidsters

Wij streven naar zoveel mogelijk vastigheid, structuur en regelmaat binnen de opvang, ook op het gebied van personeel. Elke groep heeft daarom maximaal drie vaste leidsters, waarvan er altijd minimaal één aanwezig is per dag. De kinderen en ouders hebben daarmee een vast aanspreekpunt en een vertrouwd gezicht en weten welke leidster(s) er op welke dag op welke groep staan.

Ons personeelsverloop is erg laag en wij werken al jarenlang samen met het grootste deel van ons personeelsbestand.