Oudercommissie

In de wet Kinderopvang is het adviesrecht van ouders geregeld vanuit het idee dat de ouders inspraak moeten hebben op een aantal fundamentele punten die voor ouders en kinderen van belang zijn. Kinderdagverblijf ’t Sprookjesland hecht veel waarde aan deze samenwerking en staat altijd open voor adviezen en suggesties van ouders.

’t Sprookjesland heeft per vestiging dan ook een aparte oudercommissie die de belangen van ouders en kinderen behartigt. Iedere ouder waarvan het kind op ’t Sprookjesland zit kan zich beschikbaar stellen voor deze commissie.

De oudercommissie is een volledig zelfstandig opererend orgaan en staat los van de directie van ’t Sprookjesland, waardoor haar onpartijdigheid gegarandeerd wordt. De oudercommissie kiest zelf haar kandidaten, bepaalt zelf wanneer, hoe vaak en waarover vergaderd wordt en brengt zelfstandig adviezen en suggesties uit aan het dagverblijf.

Het doel van de oudercommissie is om de belangen van ouders te behartigen en om het dagverblijf te ondersteunen en te adviseren bij veranderen in bijvoorbeeld beleid, prijzen, werkwijze en dergelijke.

Het reglement van de commissie ligt ter inzage op het dagverblijf en kan ten alle tijde worden ingezien door belangstellenden. Voor vragen over de oudercommissie kunt u zich tot ons wenden. Ook de contactgegevens van de commissie kunt u bij ons opvragen.

 

’t Sprookjesland heeft zowel een interne als een externe klachtenregeling. Indien u als ouder ergens niet geheel tevreden over bent dan kunt u dat bij ons aangeven en zullen wij ons best doen een oplossing voor u te vinden. Wij zijn al drie jaar klachtvrij!Lees meer
Wij hechten veel waarde aan personeel en begrijpen de waarde daarvan. Meer dan de helft van onze personeelsleden heeft dan ook een SPW4 (onderwijsassistent) diploma, waarmee ook in het basisonderwijs gewerkt kan worden.Lees meer
’t Sprookjesland is erkend om stagiaires op te leiden tot pedagogische medewerkers. Stagiaires staan boventallig voor de groep en helpen de medewerkers mee. Het komt regelmatig voor dat goede stagiaires doorgroeien bij ons na afronding van hun opleiding.Lees meer
Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

  • homepage-caroussel_foto-11

Voorschoolse Educatie Uk & Puk

Wij gebruiken de Voorschoolse Educatie Methode Uk & Puk. Uk & Puk is een totaalprogramma. De activiteiten […]

  • IMG_5323

Sinterklaas 4 december 2014

De Sinterklaasviering is ook dit jaar weer goed verlopen! Alle kinderen zijn het afgelopen jaar […]

  • Sly boy at the table with money

Geen prijsverhoging 2015

Gedurende het hele jaar 2015 zullen wij geen prijsverhoging doorvoeren en blijven wij de voordeligste […]