Stagebeleid

Kinderdagverblijf ’t Sprookjesland werkt regelmatig met stagiaires en heeft een erkenning van Calibris als opleidingslocatie voor pedagogische medewerkers in opleiding. Deze pedagogische medewerkers in opleiding kunnen bij ons ervaren hoe het er in de praktijk aan toegaat en kunnen zich ontwikkelen tot volwaardige medewerkers die zelfstandig kunnen werken. ’t Sprookjesland biedt stageplekken meerdere stageplekken aan voor de opleidingen Zorg en Welzijn, Sociaal Pedagogisch Werker 3 en 4, praktijkassistent.

Stagiaires kunnen in twee categoriën worden verdeeld. BOL stagiaires lopen korte stages en staan boventallig voor de groep. Dit houdt in dat ze niet meetellen voor de leidster-kind ratio en enkel aanwezig zijn om te leren en het personeel te ondersteunen. BOL stagiaires volgen vaak 2 dagen stage en gaan 3 dagen naar school.

De andere groep betreft de BBL-stagiaires. Deze stagiaires volgen een leer-werk-traject. Dit traject is vaak langer en legt meer nadruk op het werken. Deze stagiaires volgen 4 dagen stage en gaan 1 dag naar school. Zij worden intern opgeleid tot pedagogisch medewerker. Doordat deze medewerkers dusdang veel tijd op het dagverblijf doorbrengen, zijn zij niet langer boventallig. Wij bepalen in overleg met de docent van de leerling de inzetbaarheidsfactor van elke BBL-stagiaire. Deze inzetbaarheid is afhankelijk van hoe ver de student zich in de opleiding bevindt, alsmede van hoe goed wij vinden dat de stagiaire haar werk bij ons doet.

Stagiaires die zich goed inspannen en duidelijk laten zien dat ze het werk niet alleen beheersen, maar ook leuk vinden, krijgen bij ons voorrang op een arbeidsplaats zodra deze ontstaat.