Pedagogisch doel

Vanuit onze organisatie nemen wij de positie in dat elk kind uniek is en een natuurlijke drang heeft om zichzelf in zijn eigen tempo te ontwikkelen, op basis van aanleg en temperament. Wij vinden dat opvoeden vooral een kwestie is van balans. Wij streven er van nature dan ook naar om de kinderen een goede basis te geven om zich tot een gebalanceerd persoon te ontwikkelen. Zo zijn er tal van zaken waarbij een afweging gemaakt dient te worden. Wij zien het als onze taak om hierin een zo optimaal mogelijke balans te vinden. Om de ontwikkeling van de kinderen zo optimaal mogelijk te laten verlopen streven wij vanuit de dagopvang naar een ontspannen en veilige sfeer. Enkele practische voorbeelden zijn:

Mogelijkheden versus beperkingen

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en willen van alles en nogwat doen om de omgeving te
ontdekken en te verkennen. Het is daarin belangrijk dat zij enerzijds voldoende mogelijkheden daartoe krijgen, maar anderzijds voldoende tegen zichzelf beschermd worden. Er moet een afweging gemaakt worden tussen wat een kind graag wil en wat een kind uit veiligheidsoverwegingen mag. Kinderen krijgen bij ons daarom veel vrijheid, maar binnen bepaalde gestelde grenzen. Onze leidsters houden de kinderen tijdens activiteiten nauwlettend in de gaten en grijpen in waar nodig.

Individueel en sociaal belang

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zichzelf ontwikkelen tot een evenwichtig individu en willen dit graag op een positieve manier stimuleren. Wij willen de kinderen leren voor zichzelf op te komen, zeker te zijn van zichzelf en een positief zelfbeeld te vormen. Kinderen dienen daarbij zoveel mogelijk vrijheid te krijgen. Wat wij willen overdragen is dat deze vrijheid belangrijk is, maar daar ophoudt, waar de vrijheid van een ander begint. Zo hopen wij de kinderen ook te leren dat je anderen dient te respecteren en eerlijk dient te behandelen.

Zelfontplooiing en groepsactiviteiten

Binnen onze tijdsverdeling zorgen wij dat er zowel ruimte is voor individuele ontwikkeling (bijvoorbeeld zelf een puzzel maken) als voor een gezamenlijk leermoment (bijvoorbeeld met zijn allen aan tafel knutselen). Wij streven ernaar dat de kinderen zich prettig voelen bij zowel zelfstandig dingen doen, als in een groep.