Klachtenregeling

Ondanks onze beste inspanningen kan het voorkomen dat u als ouder toch niet geheel tevreden bent en met een klacht zit. U heeft bij ’t Sprookjesland dan meerdere opties. Onze voorkeur gaat uit naar een gezamenlijke oplossing met de klant, waarbij u ons uitlegt waar u mee zit en wij direct ons best gaan doen om het probleem op te lossen. Dit noemen wij de interne klachtenregeling. De procedure daarvan treft u hier aan.

Daarnaast is ’t Sprookjesland aangesloten bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken. Dit is een onafhankelijke organisatie die uw klacht onpartijdig kan bekijken. Dit is de externe klachtenprocedure. De uitleg van deze procedure treft u op de website van de geschillencommissie aan. U bent vrij om beide opties te gebruiken. Meer informatie over de klachtenregelingen treft u aan op de website van de geschillencommissie.

Jaarlijks wordt er een klachtenverslag opgesteld, waaruit blijkt hoeveel officiële klachten er in een bepaald jaar zijn geweest. Onze laatste klachtenverslagen treft u hieronder aan. Zoals u ziet hebben wij al jarenlang geen officiële klachten ontvangen. De reden hiervoor is dat ouders die ergens mee zitten dat vrijwel altijd eerst aan ons kenbaar maken. Wij nemen uw wensen en opmerkingen erg serieus en doen er dan ook direct wat aan om uw klacht op te lossen. Om die reden komt het eigenlijk bijna niet voor dat er een externe procedure wordt gestart.

Almere

Lelystad