Veiligheid- & gezondheidsbeleid

In het gezondheidsbeleid hebben wij vastgelegd welke afspraken er zijn gemaakt om de gezondheidsrisico’s binnen het dagverblijf zoveel mogelijk te beperken. Onderwerpen zoals persoonlijke hygiëne, voedselveiligheid, schoonmaak, buitenspelen en ziekte bij kinderen komen daarbij aan bod.

Het veiligheidsbeleid wordt jaarlijks herzien. Er wordt jaarlijks een nieuwe risico-inventarisatie uitgevoerd, waarbij alle risico’s worden benoemd en afgewogen. De risico inventarisatie wordt omgezet in aktieplannen, waaruit blijkt wie wat en wanneer moet doen om de risico’s zo klein mogelijk te maken. Deze aktieplannen worden uiteindelijk vertaald in een voor personeel en ouders begrijpelijk en makkelijk leesbaar document.

Ons volledige veiligheids- en gezondheidsbeleid treft u hier aan:

Hierin leggen wij uit welke maatregelen er worden genomen om de opvang een veilig omgeving te maken. Bijvoorbeeld door de kinderen te leren te zitten tijdens het eten, veilig te spelen en om te gaan met elkaar.Lees meer
Wij herzien jaarlijks de risico’s van veiligheid en gezondheid binnen onze locaties. Zo blijven wij up to date met het inschatten van mogelijke gevaren en kunnen wij bijsturen waar nodig. Dit zorgt ervoor dat er zo min mogelijk ongelukjes plaatsvinden.Lees meer
De oudercommissie ondersteunt ’t Sprookjesland met adviezen en suggesties. Wijzigingen in beleid worden voorgelegd aan de commissie. De commissie behartigt de belangen van ouders die hun kind naar ’t Sprookjesland brengen.Lees meer
Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

  • homepage-caroussel_foto-11

Voorschoolse Educatie Uk & Puk

Wij gebruiken de Voorschoolse Educatie Methode Uk & Puk. Uk & Puk is een totaalprogramma. De activiteiten […]

  • IMG_5323

Sinterklaas 4 december 2014

De Sinterklaasviering is ook dit jaar weer goed verlopen! Alle kinderen zijn het afgelopen jaar […]

  • Sly boy at the table with money

Geen prijsverhoging 2015

Gedurende het hele jaar 2015 zullen wij geen prijsverhoging doorvoeren en blijven wij de voordeligste […]