Dagritme van Kinderopvang Lelystad

Wij vinden structuur in de dagplanning belangrijk. Als kinderen precies weten wat er gedaan wordt op een dag zorgt dit voor rust en gewenning bij de kinderen. Om dit te realiseren werken wij aan de hand van een dagritme. Iedere goep heeft zijn eigen ritme en probeert hier zoveel mogelijk naar te handelen. De meeste activiteiten vinden zoveel mogelijk op vaste momenten plaats.

Omdat er gewerkt wordt vanuit een individuele en kindgerichte wijze, kan er van het dagritme worden afgeweken als een specifieke behoefte van een kind daarom vraagt. Vooral bij jongere kinderen wordt er gewerkt met een individuele planning, afhankelijk van de gewoontes van het kind en de wensen van de ouder.

Dagritme Dreumes- en Peutergroep

Tijden

 • 06.30 – 09.00 uur
 • 09.00 – 09.15 uur
 • 09.15 – 09.45 uur
 • 10.00 – 11.30 uur
 • 12.30 – 14.30 uur
 • 15.00 – 15.30 uur
 • 15.45 – 16.45 uur
 • 17.00 – 18.30 uur

Activiteit

 • Binnenkomst
 • Kring/Liedjes zingen/Puzzelen
 • Eten: cracker/beschuit
 • Activiteit / vrij spelen / knutselen / ontwikkelingsstimulering
 • Slapen/ontwikkelingsstimulering
 • Voorlezen/fruit eten
 • Buitenspelen
 • Ophaalmoment/vrij spelen

Dagritme Babygroep

Tijden

 • 06.30 – 09.00 uur
 • 09.00 – 09.30 uur
 • 10.00 – 11.30 uur
 • 11.30 – 12.15 uur
 • 12.15 – 14.30 uur
 • 15.15 – 15.45 uur
 • 15.45 – 16.30 uur
 • 16.30 – 17.00 uur
 • 17.00 – 18.30 uur

Activiteit

 • Binnenkomst/ontwikkelingsstimulering
 • Fruithap
 • Slapen
 • Eten: brood
 • Ontwikkelingsstimulering
 • Groentehap
 • Ontwikkelingsstimulering
 • Eten: cracker
 • Ophaalmoment/vrij spelen