Geschiedenis

In de periode 2000-2003 brachten Alexander en Natalia een van hun kinderen, Kristina, naar een dagverblijf in Almere. Al snel kregen zij de indruk dat die opvang veel te wensen overliet. Zij riepen daarbij regelmatig dat zij zelf een veel betere opvang zouden kunnen neerzetten, waarbij meer aandacht was voor de hygiëne, meer aandacht voor elk kind als individu en meer aandacht voor de educatieve kant van het opvangen van kleine kinderen.

In 2003 voegden Alexander en Natalia de daad bij het woord en openden hun eerste kinderdagverblijf in Lelystad. Speerpunten waarop onze opvang zich ging onderscheiden waren dan ook hygiëne, een persoonlijke band met ouder en kind en aandacht voor educatie.

Met de komst van de nieuwe wet kinderopvang in 2005 raakte de opvang volledig bezet. In de jaren tussen 2005 en 2011 heeft de opvang continu met een maximale bezetting gedraaid. ’t Sprookjesland kwam in de regio bekend te staan als de beste dagopvang. Buiten het feit dat de opvang goed draaide, was het vooral ook erg leuk om de zaak op te zetten en te zien ontwikkelen. In 2009 is de tweede vestiging geopend in Almere. Met de nieuwe vestiging erbij werd het lastig voor Alexander en Natalia om alles zelf te blijven doen. Om de persoonlijke band met ouders echter niet in het geding te brengen hebben zij besloten om hun oudste zoon, Anton, te betrekken bij de dagopvang. Vanaf dat punt is ’t Sprookjesland een echt familiebedrijf geworden!

Natalia

Natalia is oprichter en directrice van ’t Sprookjesland. Zij houdt zich voornamelijk bezig met de vestiging te Lelystad en is daarvoor het vaste aanspreekpunt. Natalia heeft een pedagogische achtergrond en heeft een universitaire titel baccalaureus in het onderwijs. Haar pedagogische achtergrond is zo breed dat zij les mag geven aan het hele spectrum leerlingen.

Momenteel is zij bezig met een studie psychologie aan de Open Universiteit. Zij hecht veel waarde aan een goede basiskennis van kinderen en houdt de educatieve ontwikkelingen van onze vestigingen nauwlettend in de gaten. Daarnaast hecht Natalia erg veel waarde aan hygiëne en schoonheid binnen de dagverblijven.

Natalia heeft veel hobby’s. Zoals bijvoorbeeld piano spelen, viool spelen en het naaien van kleren, zoals bijvoorbeeld wedstrijdjurken voor danswedstrijden. Ook op locatie speelt Natalia regelmatig live-muziek voor de kinderen, zodat zij hun muzikale vorming kunnen ontwikkelen. Voor vragen over de vestiging Lelystad kunt u bij Natalia terecht via nummer 06 -139 72 190 of via info@hetsprookjesland.nl .

Alexander

Alexander is tevens oprichter en directeur van ’t Sprookjesland. Hij is een ondernemer in hart en nieren die nog geen dag in zijn leven geen eigen bedrijf heeft gehad. Alexander houdt zich momenteel voornamelijk bezig met de herbouw van Lelystad, waarbij hij de bouwvakkers aanstuurt.
Ook houdt Alexander zich bezig met het kwalitatief op orde houden van onze vestigingen en inventaris, waarbij er waar nodig reparaties en onderhoud worden ingepland.
Alexander heeft een commerciële opleiding aan een hogeschool afgerond en heeft een erg scherpe kijk op de ondernemerswereld. Tevens verzorgt hij een deel van de administratie en boekhouding.

Anton

Anton is manager van ’t Sprookjesland. Hij heeft een universitaire (bedrijfs)economische achtergrond. Vanaf 2007 is Anton verantwoordelijk voor de vestigingen Amsterdam en Almere. Voor vragen over deze vestigingen kunt u bij hem terecht via nummer 06 – 33 82 66 37. Kernpunten waar Anton op let zijn een klantgerichte en flexibele aanpak, een moderne sturing van het personeel waarbij zelfstandigheid en eigen initiatief centraal staan en een economische bedrijfsstructuur. Daarnaast handelt Anton overige zaken af, zoals de besprekingen van jaarverslagen, het formuleren van de beleiden en het afhandelen van klachten en geschillen.

Combinatie

De combinatie van pedagoog, ondernemer en econoom zorgen ervoor dat wij op alle vlakken expertise hebben, die nodig zijn om een kinderdagverblijf goed te laten draaien. Daarbij wordt door ons als bij geen ander extra aandacht besteed aan educatie, hygiëne, een klantvriendelijke aanpak, maar ook aan een goede en verantwoorde financiële aanpak. Doordat wij zelf al deze functies vervullen zijn wij niet alleen uiterst gunstig geprijsd, maar heeft u als ouder ook altijd direct contact met de directie. U kunt met welke vraag dan ook altijd rechtstreeks en direct bij ons terecht!